Проект

 

 

Декларація

про створення Міжнародної корпорації (Хабу)

з управління проектами сталого розвитку

 

[____________, ___________ 2019]

 

 

Європейський Союз, [Міжнародний валютний фонд - МВФ] [Африканський Союз], [Організація за Демократію та Економічний Розвиток - ГУАМ], [Шанхайська Організація Співробітництва - ШОС], [Асоціація Держав Південно-Східної Азії - АSEАN], [Союз Південноамериканських Націй - UNASUR],  Міжнародний науковий консорціум Information and Marketing Centre” і

 

Глави держав/урядів країн-координаторів: України, [________], [________];

 

Керуючись нормами і принципами міжнародного права, положень, закріпленими у Статуті Організації Об'єднаних Націй,

 

підтверджуючи необхідність переходу до сталого розвитку, яка визначена рішеннями Конференції ООН зі сталого розвитку "РІО + 20: Майбутнє, яке ми хочемо" (20-22 червня 2012 р. м.Ріо-де-Жанейро), Самітом Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй 25-27 вересня 2015 року "Перетворення нашого світу: порядок денний в галузі сталого розвитку до 2030 року",

 

розуміючи сталий розвиток як нову цивілізаційну модель розвитку демократії, соціальної і економічної справедливості та майбутнього розвитку, яка здатна забезпечити згладжування пікових значень надвеликих економічних циклів кон'юнктури (відхід від циклів світових воєн, криз, соціальних потрясінь), досягти гармонізації відносин "людина - природа - суспільство", а також забезпечити ефективні заходи по боротьбі зі змінами клімату,

 

визнаючи, що сьогодні ми живемо в більш складному світі, який вимагає планетарної свідомості у вирішенні глобальних проблем, екологізації технологій, а також інституціалізації системоутворюючих інновацій, перш за все Цифрової економіки та Інтернету,

 

відзначаючи, що існуюча економічна модель доповнюється новим виміром Цифрової економіки, яка створює нову реальність, що забезпечує структурну мобільність процесів, нові види діяльності і масовий доступ до знань, формування нових інститутів і розвиток демократії на основі демократичного індивідуалізму,

 

усвідомлюючи важливість розгортання нових механізмів для просування товарів і послуг на світові ринки для забезпечення всеосяжного економічного зростання в рамках нових стійких моделей споживання і виробництва,

 

визнаючи важливість відтворення та забезпечення життєздатності природних екосистем, захист біорізноманіття, а також важливість боротьби зі зміною клімату і його наслідками, для чого необхідні нові екологічні стандарти і масштабні гео-природні проекти в рамках міжнародних програм, які орієнтовані на створення життєздатної інфраструктури, заохочення всеосяжної і стійкої індустріалізації і сприяння інноваціям,

 

усвідомлюючи зростаючу загрозу "кліматичного хаосу" і невідкладність заходів по боротьбі зі змінами клімату, які вимагають нових форм міжнародного співробітництва та нової архітектури управління для координації зусиль багатьох стейкхолдерів,

 

розуміючи, що досягнення Цілей сталого розвитку забезпечується шляхом реалізації комплексних глобальних і регіональних проектів, які об'єднують економічні, соціальні та екологічні стратегії, що веде до зростання продуктивної зайнятості, наповнення державних бюджетів, розвитку підприємництва, корпоративного, банківського та фінансового секторів економіки, а також до істотного поліпшенню природного середовища,

 

усвідомлюючи, що в умовах інноваційної економіки масове створення робочих місць забезпечується інфраструктурними гео-природними і гео-інженерними проектами, які спрямовані на боротьбу зі змінами клімату, і тягнуть за собою створення нових ринків споживання, впровадження і розробку інновацій, знімають невизначеність економіки і подальшого соціального розвитку,

 

визнаючи, що для досягнення Цілей сталого розвитку потрібні більш ефективні, демократичні і підзвітні міжнародні та багатосторонні організації для поліпшення міжнародної координації сталого розвитку та мобілізації національних і міжнародних ресурсів,

 

відзначаючи, що міжнародним організаціям, на підставі міжнародних договорів, можуть бути передані повноваження органів державної влади щодо координації усунення наслідків кліматичних катастроф і конфліктних ситуацій, які можуть привести до воєнних дій,

 

беручи до уваги той факт, що світова спільнота має засоби і ресурси для вирішення проблем, пов'язаних із забезпеченням сталого розвитку;

 

1. Заявляють про створення міжнародної організації - "Міжнародної корпорації (Хабу) з управління проектами сталого розвитку" (далі - Міжнародний Хаб) зі штаб-квартирою в м. ________.

 

2. Підкреслюють, що діяльність Міжнародного Хабу ставить за мету реалізацію проектів сталого розвитку, спрямованих на забезпечення економічного зростання, створення продуктивної зайнятості, зростання добробуту і гармонізацію бізнесу, природи і суспільства, що вимагає об'єднання зусиль міжнародних організацій, урядів, бізнесу та суспільства.

 

3. Підтверджують, що сьогоднішня криза і "глобальне економічне перезавантаження", викликані прискоренням інновацій і фундаментальним оновленням продуктивних сил суспільства, вимагають високих темпів та нових форм інвестування і концентрації капіталу для модернізації технологічної, економічної, соціальної та екологічної інфраструктури.

 

4. Підкреслюють, що забезпечення всеосяжного економічного зростання можливо в рамках нових стійких моделей споживання і виробництва, що базуються на нових міжнародних правових механізмах просування товарів і послуг на світові ринки.

 

5. Заявляють, що розвиток Інтернету, Цифрової економіки, Штучного Інтелекту, а також створення нового інституційного фрейму з управління проектами сталого розвитку та боротьби зі змінами клімату відкривають "вікно" можливостей для економічного зростання, продуктивної зайнятості, соціальної та економічної справедливості, а також сприяють вдосконаленню архітектури глобального економічного управління і її інституціалізації на міжнародному рівні.

 

6. Підкреслюють, що сьогоднішній розвиток технологій повинен поєднуватися з розгортанням стійкої екологічної інфраструктури, що забезпечує захист, відтворення і раціональне використання природних екосистем з метою задоволення матеріальних, естетичних і духовних потреб чисельно зростаючого населення.

 

7. Підтверджують, що реалізація масштабних наукомістких гео-природних і гео-інжинірингових проектів для протистояння кліматичним змінам вимагає нових форм міжнародного співробітництва за участю багатьох стейкхолдерів і об'єднання зусиль міжнародних організацій, урядів, бізнесу та суспільства.

 

8. Виступають за поглиблення економічного, торгового і наукового співробітництва держав в сфері сталого розвитку, Цифрової економіки і боротьби зі змінами клімату.

 

9. Підкреслюють зацікавленість міжнародних організацій і держав – учасниць Міжнародного Хабу – в подальшому розвитку партнерських відносин з іншими країнами та міжнародними організаціями в реалізації спільних інфраструктурних проектів сталого розвитку.

 

10. Заявляють, що "Міжнародна корпорація (Хаб) з управління проектами сталого розвитку" відкрита для вступу інших міжнародних організацій і держав, які поділяють її цілі та принципи.